Aktuelt

Värtaverket: Kraft og varme fra flis og grot – midt i Stockholm

 Dagens fornybare energi er bioenergi. Og Sverige er best i verden. Hele 36 prosent av all energi som brukes kommer fra biomassen. Og midt i hovedstaden ligger Värtaverket og pumper ut kraft og varme fra grot og flis.

Inne i ellet under byen lagres omkring 20.000 tonn flis til enhver tid. 5000 tonn går i fyren hver dag. Dette gir en årlig produksjon på 750 GWh kraft og 1700 GWh varme til Stockholms befolkning, og varmer opp 190.000 leiligheter. Det nye biobrensel- kraftvarmeverket (KVV8) til fem milliarder svenske kroner åpnet i 2016 og er Sveriges største. Et helt nødvendig løft når byen vokser og kapasitetsbehovet øker.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

Les mer om at Värtaverket skifter ut mer kull med bio innen 2022.

Og at Värtaverket forbrenner og importerer avfall til forbrenning.