Aktuelt

UPM og VTT om biodrivstoff: Politikerne avgjør

– Teknologien er moden nok og kloden trenger lavere CO2-utslipp. Hvis EU vedtar et omsetningskrav av en viss varighet, er UPM klare. Og da snakker vi om rester fra skogen og kanskje sagbrukene. Dette formidler Marko Janhunen i UPM. Han er i UPMs biorafineravdeling, og har arbeidet i selskapet både i Finland og i utlandet i nesten 20 år.