Aktuelt

Ungt entreprenørskap:

På Evenstad jobbes det med Ungt entreprenørskap og hvert år utfordres studentene til å komme opp med skoglige bedriftsidéer. To blir presentert på Østerdalskonferansen. I år fikk Kim van Kooten fortelle om idéen om å utdanne flyktninger i landbruk for integrering og samtidig motvirke fraflytting fra bygda. Andreas Helbæk fortalte om sin idé som allerede er blitt en bedrift; Norjakt. 

Utdanne «nye nordmenn» i landbruk

Oppgaven var å finne en ressurs i skogen eller landbruket som ikke blir utnyttet ennå. Det er et bredt spørsmål, men vi valgte ganske fort å jobbe med noe sosio-økonomisk, og vurderte aktuelle utfordringer i lokalsamfunnet. Én er fraflytting fra bygdestrøk, og da spesielt gårder. En annen er mottak av flyktninger. Disse kunne kombineres for en felles løsning.

Idéen er at norske gårdbrukere kan utdanne flyktninger innenfor landbruket. Slik kan flyktninger både utdannes og integreres, samtidig som kunnskap og norske tradisjoner bevares og videreføres. Ved å lage lokale produkter som selges, kan bedriften være selvberget. Målet er at bedriften kan bli en viktig støttespiller i lokalsamfunnet og holde det levende. Vi lager lokale produkter, samtidig som vi hjelper med integrering av internasjonale mennesker, bevarer norsk kulturlandskap og norske tradisjoner.

Det var vanskelig å utforme en slik omfat- tende idé i detalj, da vi i utgangspunktet bare hadde noen timer på oss. Likevel fikk vi opp- merksomhet fra flere kommuner.

Kim van Kooten, student ved Høyskolen i Innlandet, avd. Evenstad

 

Norjakt «huntainment»

Norjakt er en ny studentbedrift etablert gjennom ungt entreprenørskap på Evenstad. Bedriften tar sikte på å drive med jaktturisme, videoproduksjon og kurs- og foredragsvirksomhet.

Norjakt vil ta i bruk ny teknologi som innebærer produksjon av 360° jaktfilm til bruk i opplæringsjakt og kurs, samt et nytt konsept vi har valgt å kalle «huntainment» (hunting and entertainment), som er inspirert av begrepet «edutainment» (education and entertainment). Teknologien er på full fart inn i skole og utdanning, og vi mener utmarksnæringen og det kommersielle jakt- markedet må ta i bruk ny og innovativ tek- nologi. Særlig fenger disse nye konseptene barn og unge, noe som er viktig for å rekrut- tere nye jegere inn i en jegerstand som blir stadig eldre.

Min bacheloroppgave i utmarksnæring og jaktturisme var en markedsanalyse der jeg viste at et reelt behov for mer opplæring og ytterligere kompetansehevende tiltak knyttet til jakt. Og med Norjakt fremmer jeg konseptet jaktentreprenør, som kan sammenlignes med skogsentreprenøren og et reisebyrå. Jaktentreprenøren kan sikre en helhetlig forvaltning og skape merverdi på en jakteiendom, og ha en rikholdig portefølje av «reisemål» altså attraktive jaktterreng med stor

variasjon når det gjelder artssammensetning og geografi. Konseptet kan på sikt profesjonalisere deler av det kommersielle jaktmarkedet, noe som kan bli viktig i framtida med tanke på at vi vil se en økt kompleksitet med ekspansjon av nye arter, samt en tilbakegang av tradisjonelle jaktbare viltarter. Bærekraftig landbruk og utmarksnæring innebærer også jakt og jaktturisme, som må tilpasse seg en grønn framtid, blant annet ved hjelp av ny teknologi, slik Norjakt akter.

Daglig leder i bedriften, Andreas Helbæk jr. (25), student ved utmarksforvaltning på Evenstad.