Aktuelt

Umulig å nå 1,5-gradersmålet uten økt skogbinding

 Den nylig framlagte spesialrapporten fra FNs klimapanel sier tydelig at det ikke er mulig å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad uten tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren, for eksempel gjennom skogplanting og bruk av bioenergi med karbonfangst og lagring.

Da Parisavtalen ble vedtatt i 2015 ble FNs klimapanel bedt om å utarbeide en spesialrapport om hva som skal til for å nå det såkalte 1,50-målet. Den foreligger nå og viser at det kreves tiltak i en helt annen måle- stokk enn det verden hittil har maktet. Utslippene må reduseres med 45-50 % innen 2030 og i 2050 må nettoutslippet være null, det vil si at vi må fange og lagre like mye CO2 som vi slipper ut.Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.