Aktuelt

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.Regjeringen har vedtatt 10 % skogvern – basert på frivillighet. I fjor traff Kjell Aasland 20 Sabima­medlemmer som uvarslet kartla skogen hans og kort tid etter fikk Fylkesmannen et verneforslag. Nå føler han og naboene seg presset til vern.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.