Aktuelt

Tror på de norske fabrikkene

Mye har skjedd fort i Norske Skog den siste tiden. – Men spillet på toppen undergraver ikke det faktum at uansett hva som skjer har vi to veldrevne fabrikker i Norge, som bør ha livets rett, mener avgåtte direktør Sven Ombudstvedt.Først solgte konsernsjef Sven Ombudstvedt sine aksjer, deretter gikk han av og i kjølvannet av disse hendelsene, har vi sett både oppkjøp og nedsalg hos ulike aksjonærer, sannsynligvis med ulike motiver.

Ombudstvedt oppsummerer de siste ukenes hendelser for Norsk Skogbruk og hvorfor han ga seg nå.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.

Les også intervju med ny direktør Lars Sperre,
styremedlem i Norske Skog og styreleder i Allskog, Eiliv Due og
Styreleder i Skogeierforbundet Olav Veum. Alt i Norsk Skogbruk nr 5.