Aktuelt

Trenger mer avansert biodrivstoff – gjerne fra norsk skog

I fjor ble de politiske målene for innblanding av biodrivstoff overoppfylt. Men omkring halvparten er palmeoljebasert, – et produkt som kan føre til avskoging av regnskog. Under fremleggelsen av tallene i Miljødirektoratet var det derfor stor stemning for mer avansert biodrivstoff av bærekraftig råstoff, gjerne fra skogen.Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.