Aktuelt

Travle dager på Skogkurs

Det har ordnet seg med finansiering for Skogkurs sin koronaoffensiv, og nå tilbys en rekke nettbaserte kurs gratis til skogbrukets aktører. Og det er ikke den eneste uttellingen Skogkurs har fått på sine pengesøknader.Les om Skogkurs´tilbud i Norsk Skogbruk nr 6.