Aktuelt

Tømmerprisene fortsetter å stige

Fra juli til august gjorde tømmerprisene et skikkelig hopp oppover for alle de fire hovedsortimentene.Det er ikke uvanlig at sagtømmerprisen øker fra juli til august. Det spesielle i år er at de ikke hadde noe markant fall fra juni til juli. Når de da likevel stiger fra juli til august med 16 kroner for gran og 19 kroner for furu, illustrerer det suget i markedet som skog- bruket opplever nå.

I august ble sagtømmer av gran betalt med 518 kroner i gjennomsnitt for hele landet. I juli var prisen 502, og i august i fjor var den 462. For sagtømmer av furu er tallene 464 kroner i august i år, 445 i juli, og 415 i august i fjor. Det viser tallene Norsk Skogbruk mot- tar fra SkogData AS.

Høyest var sagtømmerprisen for gran i Østfold, med 581 kroner per kubikkmeter. Hedmark, som har det største tømmervolumet, hadde nest høyeste pris med 559 kroner. For furu er det Hedmark som har høyest sagtømmerpris i august, med 511 kroner, mens Akershus ligger to kroner under, der ble det betalt 509 kroner per kubikkmeter i gjennomsnitt.

Også massevirkeprisen fortsetter å stige. Fra juli til august økte den med 22 kroner for gran og 17 kroner for furu. I august var gjennomsnittsprisen på massevirke av gran 307 kroner. Det er første gang den gjennomsnittlige massevirkeprisen for gran for hele landet passerer 300 kroner i denne statistikken, som kun går tilbake til januar 2013. I juli ble massevirke av gran betalt med 284 kroner og i august i fjor med 210. For massevirke av furu måtte førstehåndskjøperne ut med 283 kroner i august, mot 266 i juli og 191 i august i fjor.

Oslo og Vestfold har den høyeste massevirkeprisen for gran i august, begge med 341 kroner. For furu er det Hedmark som har høyest massevirkepris i august, 305 kroner. I følge tallene fra SkogData ble det målt inn drøyt 840 000 kubikkmeter i august. Det er 40 000 kubikkmeter mindre enn i august i fjor. Så langt i år er det målt inn nesten 6,9 millioner kubikkmeter, 60 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i fjor.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.