Aktuelt

Tømmermålinga og vrakprosenten: Målt – og funnet for dårlig

Når tømmeret er hogd og transportert ut av skogen, er det lagt ned mange arbeidstimer som skal betales. Litt surt er det da når målekvitteringen viser at en del av virket er klassifisert som utlegg eller vrak.– Utlegg er tømmer som er levert til sagbruk, men som ikke fyller kravene til sag- tømmer. Blir det klassifisert som vrak er det heller ikke innenfor kriteriene for massevirke. Skogeieren får en pris for utleggstøm- mer, men den er gjerne under halvparten av hva den ville vært om tømmeret ble godkjent som sagtømmer. For vrak betales det ingenting, men det er sjelden vrak i sagtømmeret, forteller Audun Øvrum. Han er administrerende direktør i Norsk Virkesmåling, og skynder seg å fortelle at dette med prissetting av tømmeret ikke er noe virkesmålinga har noe med. – Vi er jo en nøytral instans som bare måler tømmeret. Vi har et styre som består av representanter fra både kjøperne og selgerne, og det er partene som bestemmer målereglementet. Vi i virkesmålinga måler tømmeret slavisk etter de reglene som kjøper og selger har blitt enige om, understreker han.

Les mer om tømmermålinga og vrakprosenten i  Norsk Skogbruk nr 10.

Les også:

Ser ikke alt i lasset