Aktuelt

Tømmerinnmåling i sommerferiemodus

Norge stopper litt opp i juli, så også i skogbruket. Mens det ble målt inn nesten 950 000 kubikkmeter i juni, var bare drøyt 580 000 kubikk innom tømmermåling i juli. Sagtømmerprisen gjorde også sitt sedvanlige fall i juli.Totalt er det per 31. juli innmålt 5,9 millio­ ner kubikkmeter i år. Det er snaue 100 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i fjor. Etter første kvartal var innmålingen 280 000 kubikkmeter høyere enn i samme periode året før. Dette «forspranget» har dermed

krympet i løpet av andre kvartal, men fort­ satt ligger aktiviteten i 2017 totalt an til å bli høyere enn i 2016. I juli 2017 ble det målt inn 34 000 kubikkmeter mer enn i juli 2016.

Priskurvens regelmessige søkk i juli hvert år tilsier at fallet i sagtømmerprisene i juli 2017 neppe er en vedvarende trend. Signaler om prisstigning fra flere av tømmerkjøperne tyder også på at augusttallene vil bringe kur­ ven opp igjen.

I juli i år ble sagtømmer av gran betalt med 453 kroner i gjennomsnitt for hele landet. Det er åtte kroner mindre enn i juni, men 50 kroner mer enn i juli 2016. For sagtømmer av furu ble det i gjennomsnitt betalt 413 kroner, 14 kroner mindre enn i juni, men 22 kroner mer enn i juli i fjor.

For massevirke er sesongvariasjonene fra­ værende. Massevirke av gran har blitt betalt med 214 kroner hver måned siden februar, og har verken latt seg affisere av teleløsning, påske eller sommerferie. For furu har masse­ virkeprisen variert mellom 192 og 194 kro­ner i den samme perioden, med 194 kroner i juli i år. I juli fjor ble gran massevirke betalt med 204 kroner og furu massevirke med 189 kroner.

Tømmerprisene finner du i Norsk Skogbruk – juliprisene i nr 7/8