Aktuelt

To plassproblemer – en løsning?

Det er ikke bare Norsenga tømmerterminal som er inneklemt og trenger mer plass. Også Bergene Holms sagbruk på Brandval begrenses av riksveien på den ene siden og jernbanen på den andre, men har ellers potensiale til å vokse. Direktør Erland Løkken i Bergene Holm ser for seg en felles løsning.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 7/8 her: