Aktuelt

Termowood blander massivtre og bindingsverk

Termowood har utarbeidet et en ny type byggelementer som benytter både bindingsverk og massivtre. Produktet er allerede solgt til ere prosjekter. 22 millioner kroner skal nå gå til en 2. generasjons produksjonslinje.Termowood er et selskap som har utviklet et nytt byggekonsept for tre og produserer bygningselementer etter et slags «lego-prinsipp». Systemet blander bindingsverk og massivtre og kombinasjonen skal gi bedre både pris, styrke, byggetid og miljøegenskaper i bygget enn de tradisjonelle byggesystemene, i følge egen pressemelding i forbindelse med emisjonen. Selskapet er i en såkalt venturefase, men har allerede levert moduler til 20 varierte prosjekter, som strekker seg fra eneboliger, ermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering. Elementene tåler å bygges i høyder på mellom 4 og 6 etasjer. Foreløpig har selskapet åtte ansatte og holder til i Drammen, men produksjonen foregår i Hurdal.

Investinors investeringer skal alltid være sammen med andre private aktører og i dette tilfellet er selskapet Oxer kapital med med 6,5 million kroner. I tillegg kommer noen mindre investorer og eksiste- rende aksjonærer, og til sammen puttes 22 millioner kroner inn i Termowood. Investeringen skal finansiere en nyutviklet 2. generasjons produksjonslinje, utviklet i samarbeid Tronrud Engineering.