Aktuelt

Stor prisoppgang på sagtømmer av gran

Gjennomsnittsprisen på sagtømmeret innmålt i august var som ventet betydelig over prisene i juli. I tillegg er de også godt over prisene i juni. For gran har vi ikke hatt en så høy snittspris siden mars 2015.I august ble det betalt 432 kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet. Tilsvarende pris i juli var 403, og i juni var granprisen 418 kroner. For furu ble det betalt 411 kroner i august mot 391 i juli og 403 i juni. Massevirkeprisen har ligget på pluss/minus en femmer over 200 kroner for gran og en tier under 200 kroner for furu i månedsvis. August var intet unntak, da fikk man i gjennomsnitt 206 kroner for massevirke av gran og 191 for massevirke av furu.

PRISER PER FYLKE: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling.
PRISER PER FYLKE: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 9.