Aktuelt

Statskog: Bærekraftskriterier – men ikke ren Hagner

 Nylig var Statskog ute på tur med Naturvernforbundet iOslo kommuneskoger og så på bruk av Mats Hagners metode. Jostein Saus, miljø- og kvalitetsansvarlig i Statskog kan fortelle at selskapet forbereder seg på innføre et nytt bærekraftssystem fra 2018, GRI.
Statskog har over lengre tid rapportert årlig til eieren på området samfunnsansvar, men fra 2018 blir dette enda mer systematisert. –Vi kommer fra 2018 til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar på en tydeligere måte og mener metoden GRI er godt egnet for å oppå dette. Det vil også oppfylle de krav som Statskogs eier Landbruks- og matdepartementet stiller på området. Metoden krever en del forberedelser og i den forbindelse snakker vi nå med aktuelle interessenter som tømmeraktørene, skogindustrien, Norges jeger og fiskerforbund (NJFF), WWF, Sabima og Naturvernfor- bundet blant flere, forteller Saus. – GRI er en egen standard tett knyttet opp til FNs klimaprogram. Slik er det kobling til det grønne skiftet og rollen FN mener skog skal spille i denne sammenheng, forklarer han. (Se mer om GRI under.)

Å studere Hagners metode i Oslos kommuneskoger er derfor bare én av flere kartleg- ginger. Metoden innebærer et skånsommere skogbruk med en del bledningshogst blant annet. Noe ikke Statskog nødvendigvis er kjent for. Men selv om Statskog nå har vært og sett på det som er gjort i Oslo betyr det ikke at dette skal rulles ut i det ganske land. Saus syns Hagners metode kan være fin enkelte steder og ser at den egner seg i Oslo kommuneskoger. – Det er en kjent form for skogbruk. Vi gjør jo for eksempel noe lik- nende i forvaltningsplanen for Varaldsko-gen der vi forsøker å ta spesielt hensyn til blant annet storfugl, og det kan være hen- siktsmessig å se på det samme i noe bynær skog kanskje. Når det er sagt ser vi at kvali- tetsbedringen Hagner dokumenterer ikke kan omsettes direkte i økt verdi her i landet, hvor grøvre stokker ikke premieres spesielt, understreker han.

Saus tror likevel det er bra med utvikling og forbedringer i bedriften og tror det såkalte GRI-systemet man har lagt seg på, blir riktig. – Det er likner på det Sveaskog i Sverige gjør – som skal fungere bra, forteller han.

Fakta om GRI

GRI er en internasjonal uavhengig organisasjon som har utarbeidet globale standarder
for rapportering av bærekraftskriterier. Den arbeider mot bedrifter, myndigheter og andre organisasjoner for at disse skal forstå og kommunisere effekten av virksomheten på bære- kraftspørsmål som klimaendringer, menneskerettigheter og korrupsjon. GRI har utviklet slike standarder siden 1990 med alliansepartnere som OECD, FN og ISO.