Aktuelt

Statkrafts Christian Rynning-Tønnesen har stabil tro på skogbasert biodrivstoff

Rett før jul kom den etterlengtede nyheten om at planene om et såkalt demoanlegg for produksjon av avansert biodrivsto blir realisert på Tofte. Her skal ulike typer skogsråsto omdannes til drivsto , foreløpig begrenset til 4000 liter pr. dag. Men konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen (58) er klar på at målet er å etablere noe langt større. العاب تربح جوائز حقيقية– Vi tror det er råvaretilgang og marked for 2-3 fullskala anlegg i Norge. Forbruket av fos- silt drivsto vil nok bli redusert i forhold til dagens, men selv om det ble bygd 10 slike anlegg i Norge og Sverige ville de ikke bidra med mer enn 13 % av drivsto orbruket i de to landene. لعبة الحظ الحقيقية Biodrivsto vil ha et stort marked i overskuelig framtid, sier Rynning-Tønnesen. Det er nå snart tre år siden Statkraft sammen med Södra dannet selskapet Silva Green Fuel, med sikte på produksjon av skogbasert biodrivsto . Og nå foreligger det altså omsider en beslutning om å etablere et lite demoanlegg, som kommer til å koste hele 500 millioner kroner, hvorav Enova vil bidra med 117. Demoanlegget skal stå ferdig i løpet av 2019, beslutning om et eventuelt fullskala anlegg kan i beste fall tas i 2020, slik at et anlegg som virkelig tar unna skogsvirke ikke vil være i drift før tidligst i 2023.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.