Aktuelt

Sparket skognæringen på Skogforum på Honne

– Dere er utrolig defensive, og forteller ikke verden hvem dere er og hva dere vil. لعب بوكر Det gjør at vi på utsiden opplever skognæringa som introvert, konservativ og lite markedsorientert.Det sa hotellmagnat Arthur Buchardt til en delvis provosert – delvis beskjemt skogforsamling på Norskogs Skogforum på Honne forrige uke. لعبة الروليت مجانا  Med humoristiske sleivspark til hele næringen, fikk han fram det underliggende alvoret.
Buchardts anbefalinger er å bygge profiler som kan opptre i media med tydelige budskap. وليام هيل – For dere driver jo med aller beste samvittighet med et sunt, naturlig og klimavennlig materiale, understreket mannen bak verdens høyeste trehus, Mjøstårnet.

Les hele saken i neste Norsk Skogbruk

Les også andre saker fra Skogforum i neste nummer:

– Hvem eier dataene fra hogstmaskinen? Finnene har fordelt rettighetene mellom partene gjennom en utarbeidet avtale.

– Generasjonsskifte – ikke så enkelt. Halvor Westye – Egeberg forteller sin historie.