Aktuelt

Snøbrekk i Agder: Når tretoppene ligger på bakken

De store snøfallene som har kommet denne vinteren har stedvis satt sitt ødeleggende preg på skogen på Sørlandet og Østlandet. Det har skogbruksleder i AT Skog, Frank Uleberg, fått erfare – og det i egen skog.Frank Uleberg bor på gården Uleberg i Dåsvannsdalen i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. På vei til kontoret i kommunesenteret en morgen i midten av januar registrerte han at furuskogen langs vegen noen steder hadde fått store skader av de siste døgns snøfall, og bestemte seg for å ta en befaring i egen skog. Det var ikke noe hyggelig syn.

Verst var det i en teig i hogstklasse tre som har vært tynnet to ganger, siste gang for re år siden. Her anslår han at opp mot 80 pro- sent av trærne er skadet. Men også andre teiger er skadet, både hos ham og hos naboene. Og det ser ikke ut til at skogbehandling og utviklingstrinn har vært avgjørende. En nabo har et bestand i hogstklasse re som har vært ungskogpleiet, men aldri tynnet. بينجو اون لاين Der er det også store skader. Og i en teig i hogstklasse fem hos en annen nabo er det minst 30 prosent av trærne som er knekt i toppen.

– Det var nok forholdene på det tidspunktet som var helt spesielle. روليت عربي Det er ikke uvanlig at det er så mye snø her, men det er sjelden det kommer så mye på en gang. Og så var det isete i trærne fra før, og snøen som kom var blaut og tung og hang seg på, den drysset ikke av, forklarer Uleberg. Han mener det ikke er enkelt å forebygge snøbrekkskader. العاب للربح من الانترنت – Men skogen er mest sårbar etter et tynningsinngrep. Når trærne står tett, kan de lene seg litt på hverandre, men når det ikke er noen å lene seg på, brekker det, slår han fast.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.