Aktuelt

Skottland: – Sitkaen er en suksess

Økolog Stephen Cavers forteller om noe spredning av sitka, som av og til fjernes. Men at det ikke er noe problem for treslaget som jevnlig hogges og plantes og utgjør hovedtyngden av det skotske skogbruket.Cavers har doktorgrad og arbeider med øko­ logisk genetikk ved Centre for Ecology and Hydrology i Edinburgh. Han kan fortelle om noe spredning fra plantasjer til myr i et område som heter Cairngorms, der det oppleves som en utfordring, men at man har kontroll. Noe systematisk oppfølging av en eventuell spredning har man imidlertid ikke. – Jeg kjenner ikke til noe slikt, det vanlige er eventuell ad hoc fjerning av «rømlingene», svarer Cavers.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8