Aktuelt

Skogvennlig budsjettforlik

Den lange og vanskelige prosessen fram til et budsjettvedtak i Stortinget endte godt – i hvert fall for skogbruket. افضل موقع العاب اون لاينDet mest spektakulære er selvsagt vedtaket om å forskriftsfeste 20% innblanding av biodrivstoff innen 2020, hvorav minst 8% skal være såkalt «avansert biodrivstoff», produsert av skogsråstoff eller avfall. Siden veitrafikken alene har et forbruk på mer enn 4 milliarder liter diesel og bensin årlig betyr det at 800 millioner liter fornybart drivstoff må skaffes til veie innen 2020. Debatten om hvorvidt dette er god klimapolitikk er for lengst i gang og selv om alle de norske initiativene om produksjon av skogbasert biodrivstoff skulle realiseres vil de ikke kunne skaffe til veie et slikt volum innen 2020. Men vedtaket gir i hvert fall disse planene et solid puff framover og skogbrukets organisasjoner jubler.

 

Treprogrammet reddet

For tredje år på rad foreslo regjeringen å kutte ut Trebasert innovasjonsprogram fra Landbruks- og matdepartementets budsjett. Også i år sørget støttepartiene med KrFs Line Henriette Holten Hjemdal i spissen for å få det inn igjen gjennom budsjettforhandlingene. Det dreier seg om 19,5 millioner kroner, som riktig nok tas fra de 50 millionene som i Regjeringens budsjettforslag var kanalisert til Forskningsrådet for å øke FoU-innsatsen innen bioøkonomi.

Også Utviklingsfondet for skogbruk – som for 40 år siden ble etablert for å erstatte en refusjonsordning for skogsarbeidernes innbetaling av avgift ved kjøp av motorsagbensin – ble foreslått avviklet i Regjeringens budsjettforslag. bet365 عربي Også disse 3,5 millionene er nå på plass igjen, de tas fra den økte potten til skogsbilveier og kaier.

 

Mer til gjødsling, enda mer til veier og kaier

Og det er vel verdt å merke seg at det tradisjonelt skogbrukskritiske partiet Venstre nå var med på å øke potten til skogsbilveier og kaier med ytterligere 15 millioner kroner. Men videreføringen av Utviklingsfondet reduserer altså denne økningen til 11,5 millioner.

Også fjorårets nye tilskudd til skoggjødsling ble økt med seks millioner kroner i løpet av budsjettforhandlingene. I avtaledokumentet fra sluttrunden 3. العاب للايفون desember heter det at man tar sikte på å gjødsle minst 120 000 daa totalt i 2016 og -17, noe som i det tilhørende «CO2-regnskapet» er anslått til å gi en utslippsreduksjon på 32 000 tonn i 2017. Dermed later dette i utgangspunktet noe uglesette virkemiddelet til å ha etablert seg som en del av landets klimapolitikk.

Men det blir likevel småpenger, bevilgningen til skogvern i 2017 økes gjennom budsjettforliket med 50 millioner kroner til 442 millioner kroner.