Aktuelt

Skogsdrift i tørre tider

Skogbrannfareindeksen får stadig større mørkerøde områder gjennom pinsehelgen, og brannvesenet går nå ut med advarsler. De nasjonale retningslinjene for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen ble oppdatert i april.Sol og varme er kjærkomment etter vinteren, men kommer også med praktiske utfordringer. Skogbrannfaren de nærmeste dagene er på mørkerødt, rødt og oransje nivå i store deler av Øst-Norge de nærmeste dagene.

Ekstra beredskap

Tørr vegetasjon, vind og tørt jordsmonn øker skogbrannfaren. Brannvesenet minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april. Også skogeiere og hogstentreprenører må være obs etter en periode med høy temperatur og lite nedbør – det skal lite til før tørr lyng og undervegetasjon tar fyr.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også satt to ekstra skogbrannhelikopter i beredskap, i henholdsvis Trøndelag og Rogaland, i tillegg til helikopteret stasjonert i Sandefjord, som er i fast beredskap.

Skogsdrift i tørre perioder

For å gjøre det mulig med skogsdrift også i tørre perioder, ble det i 2018 laget nasjonale retningslinjer for skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen. Retningslinjene hadde en større revidering etter ny skogbrannfareindeks i 2022, og er i 2024 justert under punktet om samråd:

«Nå er begrepet oppdragsgiver benyttet i teksten, slik at retningslinjene også er tilpasset drifter der skogeier selv/andre er driftsansvarlig», skriver Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, som har utarbeidet retningslinjene i samarbeid med flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Retningslinjer etter økende farenivå

Retningslinjene inneholder punkter om planlegging, risikovurdering og krav om skogbrannkurs, og krav om at entreprenører har med en beredskapspakke med skogbrannstryker, en 25-litersdunk med vann, spredekanne og spade/hakke.

Ved grønn, gul og oransje fare (liten fare, noe fare og fare), skal det også vurderes sikringstiltak som kjøring uten belter og kjettinger, vakthold og vanning av driftsveier. Ved rød fare (stor fare) skal det etableres samråd mellom maskinfører/entreprenør og tømmerkjøper/oppdragsgiver, hvor risikovurdering og sikringstiltak vurderes og dokumenteres. Ved mørkerød fare (ekstra stor fare) skal også brannvesenet gis mulighet til å delta i samrådet, og det skal vurderes ekstra sikringstiltak som utplassering av flyttbar vannkilde.

Full oversikt over retningslinjene for hvert farenivå ligger her:

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen 2024 – pdf

Skogbrannfareindeks for hele landet ligger her: Skogbrannfareindeks (met.no)