Aktuelt

Skogmeldingen: – Lønnsom avvirkning og økt verdiskaping

En egen ordning for utbedring av flaskehalser på offentlige veier, fortsatt satsing på skogsbilveier og kaier og endret mandat for det statlige investeringsfondet Investinor. Dette er kjernen i regjeringens skogmelding som ble presentert 14. oktober. Men mye av innholdet var bekjentgjort under presentasjonen av statsbudsjettet for 2017 en uke tidligere.Mens en industrirobot stablet tre fiberplater i bakgrunnen presenterte Jon Georg Dale den lenge varslede skogmeldingen i fabrikklokalene til Hunton Fiber. Meldingen har fått navnet «Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring».

– NÆRINGEN MÅ SELV TA ANSVAR

Og statsråden understreket flere ganger at politikernes rolle begrenser seg til å sørge for konkurransedyktige rammebetingelser og god infrastruktur, resten er opp til næringen selv. – Arbeidsdelingen må være klar. Det er statens ansvar å skape muligheter, men det er næringsaktørenes ansvar å realisere dem. De som har forventninger om noe annet vil bli skuffet over denne meldingen, sa Dale. – Meldingen har et klart verdikjedeperspektiv, den følger opp klimaforliket på Stortinget og en del av innspillene fra Skog22-utredningen. Men ikke alt fra denne utredningen blir fulgt opp, nettopp på grunn av den nevnte ansvarsfordelingen, sa Dale.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 10