Aktuelt

Skjerpet konkurranse i Mjøsen

Når det gjelder tømmerhandel har Mjøsen Skog tradisjonelt ligget som en fredelig øy i et opprørt hav, andelslaget har i liten grad blitt utfordret av sine kampglade nabo- er Viken og Glommen. Men på det nylig avholdte årsmøtet måtte styreleder Terje Uggen konstatere at andelslaget i rekord- året 2017 hadde tapt markedsandeler i egen geografi.Dette ble riktig nok ikke tallfestet, men det ble fra talerstolen sagt at både SB Skog og Nortømmer er inne og tar markedsandeler, spesielt i områdene rundt Mjøsa. Styreleder Terje Uggen, som for øvrig ble enstemmig gjenvalgt, sa styret ville møte denne utfordringen offensivt. – Vi vil blant annet styrke organisasjonen på kjøpersiden og i enda større grad tilpasse oss egne andelseieres krav og forventninger, sa han. Akkurat hvordan det skal skje i praksis, ville han ikke utdype under årsmøtet.

Det kom for øvrig fram litt ulike holdninger til økt konkurranse under årsmøtet. اون لاين بلاك جاك Almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm, med en ikke altfor fjern fortid i Norskog, ønsket økt konkurranse velkommen og mente sty- ret ikke måtte legge seg på en strategi for å prøve «å gjenskape monopoltendensene». تعليم القمار Harald Opdahl fra Eidsvold kommer fra området der konkurransen kanskje er hardest: – Mjøsen må prise tømmeret riktig. Det innebærer at vi ikke kan ha en for høy subsidiering mellom drifter og regioner, da vil andre aktører som ser en slik feilprising plukke opp de mest attraktive hogstene, advarte han. رهان اون لاين

Les flere aktuelle skogsaker i Norsk Skogbruk nr 4.