Aktuelt

– Skatteomlegging og låneordninger må til for å få ny industri

 I Norge investeres det ti ganger mer i boligsektoren enn i fastlandsindustrien. I løpet av få år har landet gått fra å importere to millioner m3 tømmer til å eksportere fire millioner. Oljefondet har investert 22 milliarder kroner i svensk og finsk skogindustri, mens det knapt investeres noe i ny norsk treforbrukende industri.

Dette var det dystre bakteppet for et frokostmøte som tankesmien Agenda nylig arrangerte i samarbeid med Skogeierforbundet, Norskog og Statskog. Her innledet lederen for Agrianalyse, Christian Anton Smedshaug om dagens situasjon og presenterte forslag til tiltak. Dette ble etterfulgt av et «toppmøte», mellom NHO-direktør Kristin Skogen Lund, Jonas Gahr Støre og den nye LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen. Sistnevnte er 49 år og var prosessoperatør på Tofte fra 1984 til 1995.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.