Aktuelt

Sitka og lutz – god kvalitet og tallrike bruksområder

Sitkagran brukes til å bygge både fly, båter og ski. Stikkord er ekstraordinær styrke og elastisitet, kombinert med lav vekt. رهان الخيل
Lutz har liknende egenskaper. På de britiske øyene brukes treslaget til «alt». Her vil vi forby det.TEKST: GJERMUND PETTERSEN, SKOGBRUKSSJEF I LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Sitkagrana og lutzgrana er lokalt og regio- nalt to svært viktige treslag for skogbruket og skognæringa langs vestkysten og nord- over i landet. Og jo lenger nord, jo færre valgmuligheter finnes det når det gjelder treslag som kan gi lønnsom skogproduk- sjon. For eksempel stod sitkagran og lutz- gran for 98 % av hogstkvantumet i Lofoten og Vesterålen i 2017. Det tilsvarte 200 tøm- merbillass til industrien i Nordland. كازينو888 Alders- sammensetningen på plantefeltene tilsier at det innenfor et 20-årsperspektiv kan hogges 1000 tømmerbillass i året, bare i Vesterålen og Lofoten. Tar vi med resten av Nordland, kan dette tallet dobles.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.