Aktuelt

Saftige prisøkninger for massevirke

Etter å ha ligget padde att i årevis har prisen på massevirke endelig fått et skikkelig løft. Flere andelslag rapporterer om 25% økning og ingen ting tyder på at etterspørselen vil bli mindre framover. Det betyr at skogeiere i gunstige områder atter kan få se en massevirkepris for gran på 300 kroner i løpet av året.Det er ere årsaker til at det nå virkelig er sug i massevirkemarkedet. Kapasitetsøkningene i Sverige har medført kraftig reduksjon i tømmerlagrene og stabilt høye cellulosepriser sørger for at produsentene av dette kjører for fullt. Det sies også at en særdeles bløt høst i Baltikum har medført at lite virke har kommet derfra, noe som har økt nervøsiteten hos de svenske kjøperne. Men også de norske aktørene – ikke minst Norske Skog – har økt sine innkjøp. Alle konsernets seks papirmaskiner går for fullt og på Skogn har det vært knapt med tømmer i hele høst, ikke minst på grunn av en elendig driftsvinter og særdeles bløt sommer i or. Ved Norske Skog Saugbruks har man erstattet en del innkjøpt cellulose med mekanisk masse, noe som har økt tømmerforbruket.

De este tømmeraktørene har sin vane tro vært litt ivrigere til å markedsføre «en vesentlig økning» av prisen enn til å komme med eksakte kronebeløp. Men en ringerunde med direkte spørsmål har likevel gitt resultater:

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.