Aktuelt

Røkke i Norske Skog – redningsmann eller raider?

Akers overraskende inntreden som Norske Skog-interessent har så langt gitt ere spørsmål enn svar. Opptrer Kjell Inge Røkke denne gang i rollen som langsiktig industribygger eller som finansaktør med sans for kjappe klipp?I Norsk Biografisk Leksikons noe tilårskomne artikkel om den 59 år gamle moldenseren står det blant annet dette: Kjell Inge Røkke blir ofte kalt det fremste norske eksempelet på en corporate raider, en forretningsmann som går inn i lavt prisede selskaper, splitter, selger og deretter trekker seg ut med fortjeneste. Røkkes egen versjon er at han går inn i selskaper for å omstrukturere, synliggjøre verdiene og gjennom det øke lønnsomheten og sikre arbeidsplassene på lengre sikt. Om Aker og Røkke kommer i posisjon til å innta noen av disse rollene i drakampen om Norske Skog gjenstår å se.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.