Aktuelt

Rekker ikke bruke alle «koronapengene»

Skognæringa fikk 50 millioner kroner i tilskudd til «koronadrifter» i mai i år. Pengene skulle brukes før slutten av november og sikre aktivitet i skogen under pandemien. Nå frykter næringa at pengene som ikke er rukket brukt, skal «forsvinne».– Når fristen går ut, vil gjenværende midler «forsvinne». De er ikke overførbare. Det er dumt, for pengene treffer bra og behovet er stort. Og pandemien er langt fra over. Det sier Bjørn Lauritzen i MEF som samarbeider med Norskog for å skre at gjenværende midler skal kunne brukes videre utover vinteren. Dert kan dreie seg om mellom 10 og 15 millioner kroner antar Lauritzen. Nøyaktig vet han ikke før alle drifter er innrapportert i slutten av november. Men  han vet det blir penger igjen allerede nå. 

Han argumenterer spesielt med utfordringen som har kommet opp på massevirkesiden nå. Å balansere salg av sagtømmer som går godt i markedet og massevirke som hoper seg opp, er utfordrende, sa Glommen-Mjøsens Håkon Bakken til Norsk Skogbruk nylig. En årsak til at massevirke hoper seg opp, er blant annet nedleggelser av kapasitet på papir i både Norge, Sverige og Finland. Sist Norske Skog som annonserte permanent nedleggelse av en maskin i Halden. Papirmarkedet sliter ekstra nå nettopp på grunn av korona. Folk løper ikke ut og kjøper aviser om dagen. De sitter på hjemmekontor og leser på nett.  Slik har krisen akselerert en allerede nedadgående trend som altså påvirker massevirke avsetningen og dermed skogbruket. – Utfordringene med massevirke påvirker hele det norske skogbruket, kanskje med unntak av Hedmark. Tilskuddet gis til drifter som kan ta litt lenger tid og dermed sikre arbeid uten å oversvømme markedet, påpeker Lauritzen. Han understreker at slik skogbruket driver må man påregne treghet i systemet, altså at det tar litt lenger tid å selge inn og planlegge de vanskelige driftene. Han syns det ville være dumt at et godt tiltak ikke benyttes fullt ut – og særlig av budsjett-tekniske årsaker.