Aktuelt

Priskontrollen på skog oppheves

Etter en flere timers lang debatt vedtok Stortinget 12. juni å oppheve prisreguleringen for rene skogeiendommer og eiendommer med mindre enn 35 daa jord. Det var Venstre som sikret at regjeringspartiene fikk flertall for endringen.Regjeringen har i løpet av de snart fire årene den har sittet gjort flere forsøk på å liberalisere omsetningen av landbrukseiendom- mer, men ikke fått med seg stortingsflertallet. Nå ble det altså vedtatt en endringer, men regjeringspartienes forslag om at eiendommer under 3000 daa skal bli helt fritatt for konsesjonsbehandling fikk ikke Venstres støtte. Noen formelle feil i vedtakene medførte for øvrig at saken måtte behandles på nytt i Stortinget to dager senere, uten at dette endret realitetene i saken.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6