Aktuelt

Opptrapping av biodrivstoffomsetningen på høring

1. oktober i fjor hevet myndighetene kravet til innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vegtrafikk fra 3,5 til 5,5 prosent. Nå ønsker Stortinget å gå et hakk videre og regjeringen har gjennomført en høring om økning til 7 prosent fra 2017.Høringsinstansene bedt om å ta stilling til to ulike alternativer til endringen i omset- ningskravet; Enten bare å øke omsetningskravet til 7 prosent (alternativ A), eller å kombinere kravet om økning til 7 prosent med et delkrav om at 1,5 prosentpoeng av omsatt biodrivstoff skal være såkalt «dobbelttellende biodrivstoff» (Alternativ B). At biodrivsto et er dobbelttellende vil si at 1 liter teller som 2 liter i omsetningskravet. Dette gjelder avansert biodrivstoff, altså biodrivsto fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel.

De to alternativene inneholder i tillegg et nytt delkrav for å sikre at omsetningsnivået av bioetanol, som gir bedre klimaeffekt enn biodiesel, ikke reduseres. العب بوكر Det foreslås også enkelte andre forskriftsendringer. تكساس هولدم

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 9.