Aktuelt

Nye norske skogfrø i hvelvet

Sikring av skogfrø er viktig for å sikre frøforsyning, og for skogbrukets tilpasning til klimaendringer. Norge deponerte i februar skogfrø for andre gang siden Svalbard Globale frøhvelv ble etablert for 16 år siden. Det var lite som minnet om vår og plantetid da landbruks- og matminister Geir Pollestad nylig tok litt av fremtidsskogen i egne hender. En godt kledd minister sørget for at Skogfrøverkets boks med skogfrø fra Norge ble trygt deponert i Svalbard Globale frøhvelv, som ble etablert i 2008.

Både forsterkning og frønyheter

– Det er rundt 10 år siden sist vi la inn skogfrø fra Norge. Nå legger vi det inn for andre gang, og sikring av skogfrø er den del av vår strategi for fremtidens frøforsyning og skogbrukets tilpasning til klimaendringer, sier landbruks- og matministeren i en pressemelding fra Regjeringen.

Da de første frøene fra Skogfrøverket ble deponert i 2015, var det et utvalg av frøpartier av gran og furu som ble lagret. Både fra naturlige populasjoner og frøplantasjer fra hele Norge, og fra mange ulike frøårganger. I kassen ministeren hadde med seg i februar, er det både en forsterkning med nyere frøpartier av gran og furu, og de første foredlede frøpartiene av hengebjørk og svartor.

Rekorddeponering

Rundt 14.000 frø ble lagt inn i Svalbard Globale frøhvelv i februar. Det er den største deponeringen noensinne, til et frøhvelv som nå passerer 1,2 millioner frøkopier fra rundt 80 land. De norske skogfrøene ministeren hadde med, er bare en liten del av dette. Verdens største frøbank fikk med denne deponeringen frø fra ni nye genbanker. Det er 23 innskytere, halvparten representerer Afrika.

–Deponeringen viser at stadig flere land og genbanker anerkjenner viktigheten av frøhvelvet på Svalbard. Klimaendringer, naturkatastrofer og krig gjør verdens matproduksjon mer sårbar, og det er godt å se at flere og flere land står sammen for global matsikkerhet og plantemangfold. Det er et viktig ansvar Norge har tatt på seg med å passe på over 1,2 millioner frø fra hele verden, sier Pollestad.

Symbolikk og beredskap

Kazakh Scientific Research Institute of Agriculture and Plant Growing deponerte fôrfrø og grasfrø, og representanter fra den kasakhstanske genbanken var også til stede under deponeringen.

– Når land deponerer frø for første gang er det ikke bare en symbolsk handling, men en del av hvert enkelt lands beredskapsarbeid, sier Pollestad.

Svalbard Globale frøhvelv er verdens største sikkerhetslager for frø. Det ligger i permafrosten 1300 kilometer nord for polarsirkelen. Kasser med frø fra hele kloden langtidslagres i kalde og tørre fjellhaller. Målet er å bevare stor genetisk variasjon innen matplanter, og er en verdensomspennende forsikring for framtidig matforsyning.