Aktuelt

– Nye FSC-krav i skogbruket er til å leve med

FSCs NRA for norsk skogbruk er nå klar. Dersom det finnes 4 ulike skoglevende NT-arter innenfor et areal på 10 daa skal biolog konsulteres før avvirkning for å undersøke om driftsområdet kvalifiserer til HCV. De nye rutinene for dette må være på plass senest 27. februar 2019. I artikkelen under er det gjort et forsøk på å forklare hva disse ubegripelighetene betyr.Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.