Aktuelt

Ny standard for ungskogpleie

Ungskogpleien bør utføres når bestandets overhøyde ligger mellom 1 og 5 meter, og da bør det ryddes slik at treantallet som gjenstår er mellom 150 og 250 stammer per dekar. Det er kort og greit essensen i den nye standarden, eller veiledningen, som nå er utarbeidet for ungskogpleie for Hedmark og Oppland.TEKST OG FOTO: ASTRI KLØVSTAD

Og noe av poenget med standarden er nett- opp at den skal være kort og grei. Det viktige er at budskapet er lett å forstå slik at ung- skogpleien gjøres på rett måte og til riktig tid. Det fortalte prosjektleder Trygve Øvergård fra Skogkurs på vårsamlinga for skogbruket i Hedmark og Oppland.

Nå er det ikke første gang Øvergård presenterer en standard for innlandskogbruket. Han har tidligere ledet arbeidet med både standard for utplantingstall og standard for markberedning. Og det er den samme grup- pen av aktører som står bak alle disse anbefalingene, det er representanter fra Glommen, Mjøsen, Viken, SB Skog, Nortømmer, Statskog, FMLA Hedmark, FMLA Oppland og Skogkurs. Målet deres er at standarden skal føre til økt aktivitet på ungskogpleiefronten i de to fylkene, og at skogeierne skal få opp øynene for både behovet og lønnsomheten i dette.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.