Aktuelt

Ny avvirkningsrekord

I 2021 ble det avvirket 11,6 millioner kubikkmeter virke til industriformål. Det er 400 000 kubikk mer enn forrige hogstrekord i 2019. 

Det er Landbruksdirektoratet som melder dette. Der oppgis det også at tømmerets bruttoverdi var på over 5,4 milliarder kroner for skogeierne.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (1970/71­2003) og Landbruksdirektoratet (2004­2021)

Året har som kjent vært preget av stor etterspørsel etter sagtømmer, både som følge av at markedet internasjonalt har vært oversvømt av massevirke etter de store barkebille­utbruddene i Europa og Canada, og som følge av den store hjemme­snekringsinteressen under korona­nedstengningen. Sagbrukene har utnyttet kapasiteten til det ytterste og trelasten er revet vekk – til stadig høyere priser. Til glede og nytte for sagbrukene, og med tilsvarende utfordringer for trebearbeidende industri, byggherrer og privatkunder. Råstoffprisene har fulgt etter, om enn ikke til samme nivå som trelast­prisene. Men de høye tømmerprisene har inspirert skogeierne i den grad at de altså i 2021 har levert mer virke til industriell produksjon en noensinne tidligere.

Kilde: Landbruksdirektoratet

I Innlandet fylke ble det avvirket 4,5 millioner kubikkmeter. Det er 39 prosent av avvirkningen nasjonalt. Oslo og Viken sto for 3,1 millioner kubikkmeter som er snaut 27 prosent av landets avvirkning. I fylkesfiguren har vi gitt fylkessammenslåingen «tilbakevirkende kraft» til 2017 for å kunne sammenligne avvirkningen på fylkesbasis over flere år.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Bortsett fra i januar har avvirkningen vært jevnt høy gjennom hele året. Drifts forholdene er jo alltid avgjør­ende for hvor mye det er mulig å få ut av skogen og fram til veg, men jevnt over har aktiviteten holdt seg oppe gjennom året.

Kilde: Landbruksdirektoratet. Fra 2019: Glommen Mjøsen omfatter tidligere Glommen og Mjøsen. Fra mai 2019: AT Skog omfatter AT Skog og det tidligere Vestskog

Glommen Mjøsen er den største tømmerkjøperen og omsatte i 2021 nesten 3,4 millioner kubikkmeter. Dette er en økning på mer enn 270 000 kubikkmeter sammenlignet med 2019. Viken Skogs omsetning utgjorde i 2021 drøyt 2,4 millioner kubikkmeter, 44 000 kubikkmeter mindre enn i 2019. Også Nortømmer hadde nedgang i forhold til rekord­året 2019. Der var omsetningen på drøyt 1,7 millioner kubikkmeter, 100 000 kubikkmeter mindre enn i 2019.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 1. her.