Aktuelt

Norske Skog kan gå til Ulltveit-Moe og co

Dagens Næringsliv melder i dag at Jens Ulltveit-Moe er med i tredje budrunden på Norske Skog. Budet er på mellom 4 og 5 milliarder. Umoe er med med bare 100-200 millioner kroner, men leder samarbeidet og kan få en viktig rolle som styreformann og industriutvikler av selskapet. De to andre viktigste investorene er amerikanske Cyrus Capital og engelske Halcyon Capital som har vært obligasjonseiere i selskapet.Umoe har tidligere vært interessert i å kjøpe aksjeposten som har vært til salgs i Moelven og har sagt til Norsk Skogbruk at han er opptatt av norsk skogindustri. ربح المال Umoe har også investeringer i biodrivstoff-produksjon sør i Brasil, noe han var tidlig ute med å satse på, mens han har solgt seg ut av olje. Han har hele tiden hevdet at det skyldes at han har tro på fornybart i fremtiden, både av miljømessige årsaker, men også fordi han sier han tror det er det som blir lønnsomt (av samme grunn). Foreløpig har ikke bioetnol-satsingen i Brasil vært spesielt lønnsom. Det har derimot eierskapet i kanadisk skog og sagbruksvirksomhet. كيف تربح في لعبة الروليت

Til Dagens Næringsliv sier Ulltveit-Moe at han ønsker å gjøre Norske Skog om til et bioenergiselskap, «da utsiktene for avispapir er nokså dårlige». Men siste tiden har papirprisene faktisk steget noe, så Umoe og co kan få en brukbar start i selskapet, før en eventuell omstilling også, – hvis ikke høye massevirkepriser spiser opp hele gevinsten.

Jens Ulltveit-Moe snakker positivt om Norske Skog, spesielt de to norske fabrikkene og franske Golbey. Tidligere har administrerende direktør i Norske Skog Lars Sperre antydet at det ikke er utelukket at selskapet splittes. Får Umoe og co treforedlingsselskapet, vil de sitte med 2-3 milliarder i gjeld og rentebetaling på omkring 200 millioner kroner årlig. Med et eventuelt salg av noen av virksomhetene kan økonomien bli enda lettere å bære og mulige investeringer kan legges i å utvikle de fabrikkene man ønsker å satse på. روليت كازينو Ulltveit-Moe er opptatt av å utvikle Norske Skog som et norsk industriselskap og mener utsiktene til de norske fabrikkene er svært gode, sier han til DN.

Avgjørelsen kan komme om få dager.