Aktuelt

Norske Skog as

Det skapte stor forvirring da nyheten om at Christen Sveaas var blitt kastet som styreleder etter bare tre uker ble kringkastet av blant andre NRK Kveldsnytt den 12. september. Men det var altså feil, det var i det underliggende datterselskapet Norske Skog as kreditorene satt inn tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt som styreleder. Han forklarer selv til Norsk Skogbruk hva dette er:
– Norske Skog AS ble etablert som et «nytt» holdingsselskap i 2014, for på en praktisk måte å kunne yte sikkerhet til obligasjonslånet som ble tatt opp da, forklarer Ombudstvedt, som altså var med å etablere dette datterselskapet mens han satt som konsernsjef. Han forteller at pantet omfatter alle Norske Skogs eiendeler i Australia og New Zealand, kundefordringer og lager i Frankrike og Østerrike og aksjene i de norske fabrikkene – her er hver fabrikk organisert som et eget aksjeselskap der Norske Skog AS eier alle aksjene. Med andre ord er alle substansielle verdier pantsatt til disse såkalte senior kreditorene, som har ytet et lån på 290 millioner euro som det ikke har blitt betalt renter for siden mai. Lånet er altså misligholdt og da har kreditorene etter låneavtalen rett til å gå inn og overta styringen.Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.