Aktuelt

Norges Natur- og Økologigymnas klar for oppstart

Med et samfunn på full fart inn i det grønne skiftet der olje- og gassnæringen skal erstattes med nye grønne næringer, er det viktig å tilby ungdommene en grønn utdanning. På Koppang i Østerdalen satses det nå på en videregående skole med fokus på studiespesialisering innen natur og økologi. لعب بوكر حقيقيTekst: Petter Almås, Ungdomsredaksjonen

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.