Aktuelt

Nå blir det Mjøsbru i tre

Nye veier presenterte nettopp entreprenørene som skal bygge ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet. Og nå er det duket for Mjøsbrua i tre – som en del av en innovativ og klimavennlig plan.Fire felt over Mjøsa på tre. Det skal lette konstruksjon og klimasamvitiigheten for de som skal slippe ut karbon oppå brua. – Broen vil gi et visuelt inntrykk av innovativ bruk av tre og den forankringen skog og tre har både regionalt og nasjonalt. skriver regjeringen.no.

Og Landbruks- o matminister Olaug Bollestad er begeistret: – Dette er et forbildeprosjekt som befester Norges posisjon som verdensledende innen innovativ bruk av tre. At Mjøsbrua nå bygges i tre i kombinasjon med andre materialer underbygger den lange skogtradisjonen vi har i Norge, og det vil kunne bli et utstillingsvindu mot verden. Jeg ønsker at vi skal bruke enda mer tre i bygg og anlegg framover. Dette er ikke minst viktig for Innlandet hvor skog- og treindustri i generasjoner har spilt en viktig rolle i arbeidsplasser og samfunnsutvikling. De store skogressursene som over 23 000 skogeiere forvalter gjør det mulig å utvikle bærekraftig industri basert på fornybare ressurser, sier Bollestad.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener vi slår tre duer i en smekk med prosjektet: – Vi tenker både på det beste for brukerne, skattebetalerne og miljøet. Ved å bruke tre i Mjøsbrua bidrar vi til minst mulig CO2-utslipp i prosjektet. Dette kan bli viktig for framtidige utbyggingsprosjekter i samferdselsnorge, sier Hareide.

Alt i følge Regjeringa.no