Aktuelt

Nå går’n på gummisåler

En lassbærer på gummibelter er et sjeldent syn. Johannes Bergum fra Mjøsen Skog presenterte den som en verdensnyhet da han åpnet skogdagen ved Lillehammer der maskina ble vist i slutten av juni.Maskina er et resultat av et stort samar­beids­ og utviklingsprosjekt på tvers av både bransjer og landegrenser. I Norge er det Nibio som har koordinert prosjektet som kalles OnTrack og som har støtte fra EU gjennom Horizon2020­programmet. Nibios forskere har jobbet med å utforme maskinspesifikasjoner, fulgt opp hvordan disse fungerer ved å montere sensorer som registrerer alle interessante detaljer og slik fått dokumentert både hvordan maskina oppfører seg og hvilke skader den gjør.

– Men det er maskinprodusentene som har gjort den største jobben, sa divisjonsdirek­ tør Bjørn Håvard Evjen ved Nibio. Og fort­ satt er det forbedringer og utviklingsarbeid å gjøre. Men nå har prosjektet kommet så langt at vidunderet kunne vises fram for all­ mennheten.

Les mer i Norsk Skogbruk 7/8