Aktuelt

Moelven Våler: Fra høvling og fingerskjøt til ren skurlast

 Etter en nødvendig omlegging i 2009 har Norges største sagbruk gått fra både høvling og fingerskjøt til å bli et rent skurlastbruk med tørking og sortering som spesialområde. Og kapasiteten og resultatene har økt jevnt siden.

Sagbruket på Våler drev mer videreforedling før. كيفية لعب بوكر Nå er man blitt en ren skurlast- leverandør.
– Vi hadde både høvling og fingerskjøting på Våler, men siden 2009 har vi spesialisert oss på skurlastproduksjon. Vi ligger i den beste geografien for tømmerfangst, og har vokst på å levere limtre, klednings- og konstruk- sjonskvaliteter, forteller produksjonsleder på Norges største sagbruk, Knut Henning Øiseth. كازينو مباشر Han kan fortelle at skurlasten nå høvles og fingerskjøtes på Moleven Woods bruk både i Norge og Sverige. كيفية الربح في الكازينو Derimot er Moelven Våler spesialist på tørking. Mot vanlig fuktighetsgrad på 17-18%, tar Øiseth og co plank og bord ned i 10-12%. Markedet er limtreprodusenter.

Les mer i Norsk Skogb5ruk nr 6