Aktuelt

Moelven digitaliserer sitt største sagbruk

Ved Moelvens største sagbruk, Valåsen i Karlskoga i Sverige, jobbes det nå for at maskinene skal begynne å «tenke selv». Det betyr ikke at de ansatte kan slutte å gjøre det.– Det er faktisk min største bekymring med dette prosjektet – hvordan vi skal løse kompetanseutfordringen, sier VD Fredrik Wallenstad. – Nå mens prosjektet pågår er vi omgitt av forskere og ingeniører på alle kanter. Men etter hvert skal vi ta dette over fra en utviklingsfase til en driftsfase, og alle forskerne reiser hjem. Da må vi selv kunne drive det, sier han. Det er derfor ansatt to ingeniører i trainee­stillinger og planlagt dagskurs for alle de drøyt 100 ansatte i bedriften i løpet av høsten.