Aktuelt

Mjøsen og Glommen ønsker enklere målereglement (men forskerne er kritiske)

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling har gått sammen for å utarbeide et nytt målereglement som er både enklere og mer liberalt enn det gjeldende. Nå er et forslag ferdig til testing.– Dagens reglement er komplisert og består av flere tettskrevne sider med tabeller med veldig mange parametere. Det gjør det veldig vanskelig å vurdere om grensestokker er på den ene eller andre siden av kvalitetskillet. Det nye forslaget gjør det mye enklere for både hogstmaskinfører og tømmermåler å bedømme tømmeret, sier Glommen Skogs markedssjef Håkon Bakken.

I forslaget til nytt målereglement godtas gankvist i sagtømmer i langt større grad enn før, og all annen kvist aksepteres. Også for tverrkrok og annen krok er kravene slakket på. – Krok, gankvist, tennar og føyre i gran skal vurderes, all annen feil aksepteres inn til toppsylinder, forteller Bakken.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

Men forskere på NMBU er kritiske:

Forskerne mener: Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser