Aktuelt

Miljødirektoratet har kartlagt nesten 40 km2 regnskog på Vestlandet

Siden 2012 er det kartlagt boreal regnskog på Vestlandet. Nå er nærmere 40 km2 registrert og Miljødirektoratet skal ha tatt kontakt med skogeierorganisasjonene for å få tilbud fra skogeierne om frivillig vern.
– Bakgrunnen for den omfattende kartleggingen er å skaffe kunnskapsgrunnlag for framtidig forvaltning, står det på deres hjemmeside. العاب تجيب فلوسEllen Hambro, direktør for Miljødirektoratet kommenterer: – Disse spesielle regnskogene på Vestlandet utgjør en stor del av den europeiske utbredelsen av slike skogtyper. De er en verdifull del av både norsk og globalt biologisk mangfold. Det gir Norge et spesielt ansvar for å bevare dem. العاب تجلب المال

Kartleggingene skal ha avdekket en lang rekke arter som lever i disse skogene og 74 er vurdert som kjennetegnende arter for regnskog, fortrinnsvis moser og lav.

Regnskogsområdene som er kartlagt er i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Og det er tre ulike skogtyper: rik boreonemoral regnskog,  fattig boreonemoral regnskog og boreal regnskog med furu, som skal være veldig spesielt. تعلم بوكر Arealene fordeler seg slik:

  1. Rik boreonemoral regnskog:
    Det er registrert 1,4 kvadratkilometer (km2) med  rik boreonemoral regnskog, fordelt på 50 lokaliteter. Os, Fusa, Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar og Bømlo kommuner i Hordaland, Åkrafjorden-området i Etne og Kvinnherad kommuner og Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand, Sandnes og Forsand i Rogaland vurderes som kjerneområde
  2. Fattig boreonemoral regnskog
    Det er registrert 12,3 km2med fattig boreonemoral regnskog, fordelt på 399 ulike områder. Svanøy i Flora kommune (Sogn og Fjordane) deler av Os og Tysnes, Fusnes og Kvinnerad i Midt-Hordaland, deler av Bømlo, Stord og Fitjar kommuner i Sunn-Hordaland, og deler av Sandnes, og Strand og Forsand kommuner i Rogaland vurderes som kjerneområder.
  3. Boreal regnskog med furu
    Det er registrert 25,2 km2 boreal regnskog med furu fordelt på 61 lokaliteter. Kjerneområdet vurderes å være innenfor kommunene Flora, Bremanger og Gloppen i Sogn og Fjordane.

Begrepene boreonemoral og boreal sone er en oppdeling av vegetasjonens vekstvilkår utfra klimatiske forhold. Av disse to typene er boreonemoral den med høyest temperaturer og den mest varmekrevende vegetasjonen. Typiske treslag er edellauvtrær, men også barskog, bjørk og gråor. Boreal sone har et kaldere klima og domineres av barskog, men også lauvtre som bjørk og gråor.

Alt i følge Miljødirektoratets hjemmeside.