Aktuelt

Mer råstoff med rivningsvirke og treavfall

Det er minst to grunner til at Forestia ønsker å bygge et anlegg for rensing av brukt trevirke ved sponplatefabrikken på Braskereidfoss. Den ene er å sikre mer råstoff. Den andre er å bevare karbonet i bundet form enda noen tiår.Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.