Aktuelt

Men AT Skog og Vestskog holder tempoet

Etter et felles styremøte 8. januar rapporterer AT Skog og Vestskog at fusjonsprosessen går sin gang. Opplegget er at en formell styrebehandling skjer 12. februar og at fusjonen vedtas på årsmøte 30. april.Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.