Aktuelt

Massivtresatsing på Kongsvinger

Det nyetablerte selskapet Nordisk Massivtre er i gang med å etablere produksjon av massivtre- elementer til det norske markedet på industriområdet SIVA på Kongsvinger. Bak selskapet står Hunton Fiber, Stangeskovene og Massiv Holding.Markedet for massivtre er i ferd med å ta av

her i landet, i fjor ble det solgt rundt 30.000 m3 med elementer, og det forventes en for- dobling i løpet av 3-5 år. En stor del av det som hittil er satt opp er studentboliger på ulike steder, men så langt har elementene stort sett vært produsert i Østerrike.

MASSIV LUST AVVIKLES

Men det ønsker altså aktørene bak Nordisk Massivtre å gjøre noe med. I første omgang skal produksjonsutstyret fra Massiv Lust i Gaupne flyttes til Kongsvinger og man regner med å være i produksjon fra 1. juni. Selskapet Massiv Lust klarte til tross for nordisk trepris og mye positiv omtale aldri å tjene penger, i 2015 hadde selskapet et underskudd på to millioner og det blir nå avviklet. Men gründernes eierselskap Massiv Holding får en eierandel på 10% i det nye selskapet, så vidt Norsk Skogbruk forstår er det utstyr og kompetanse som utgjør den andelen. Daglig leder i Massiv Lust, Carsten Hovind, blir markedssjef i det nye selskapet og flytter sammen med tre andre over til Kongsvinger.

INNLEID SVENSKE

Hvor mye Hunton Fiber (55% eierandel) og Stangeskovene (35%) legger på bordet for denne satsingen vil de ikke fortelle, men Lars Atterfors, som er innleid som arbeid- ende styreformann, sier i hvert fall at han ikke trenger å bruke tid på å jobbe med finansiering i første omgang. Svensken har 11 år bak seg i Moelven, de siste årene som divisjonssjef for Moelven Byggsystemer. Men siden 2013 har han drevet som råd- giver «inom industrielt byggande» gjennom sitt selskap Atterfors Consulting AB.

– Massivtremarkedet er i sterk vekst i hele Norden, det norske markedet er estimert til å utgjøre 500 millioner kroner i 2020. Dette er riktig tidspunkt for å etablere produk- sjon, sa han på pressekonferansen på Tre- teknisk Institutt i slutten av januar, der Nordisk Massivtre ble presentert. Til Norsk Skogbruk sier Atterfors at han kommer til å være heltidsengasjert som arbeidende styreleder i Nordisk Massivtre fram til virksomheten er vel etablert og en daglig leder er ansatt.

SOLIDE AKTØRER

Det er tradisjonsrike virksomheter som nå finner tiden inne til å satse på massivtre. Hunton ble etablert i 1889 og er til tross for diverse branner, konkurser og nedleggelser i dag en ekspansiv bedrift med 140 ansatte, som er i ferd med å etablere produksjon av trebasert isolasjon på Gjøvik. Direktør og eier Arne Jebsen mener at massivtre passer godt inn i Huntons satsing på naturbaserte materialer og at det er en fordel at de alle- rede har en godt innarbeidet posisjon i byggmarkedet med sine plateprodukter. Stangeskovene AS, som ble etablert i 1899, er med sine 226 000 daa skog, to sagbruk, tre høvlerier og 8 byggevarehus en relativt

stor regional aktør. Hovedkontoret ligger på Vikodden i Aurskog, derfra er det ikke mange mil over skogen til Kongsvinger.
– Vi er også så heldige å befinne oss i den mest ekspansive regionen i Skandinavia. Og industrialiseringen av byggebransjen skyter nå fart for alvor. Vi tror det er strategisk riktig å gå inn i dette nå for å styrke kompe- tansen og etablere nye kanaler, sa adminis- trerende direktør Erik Toverud.

RIKTIG RÅSTOFF

Toverud la heller ikke skjul på at Stangeskov- ene tar mål av seg til å levere riktig råstoff til elementproduksjonen. Carsten Hovind, som altså er en av gründerne bak Massiv Lust, fortalte at de der hovedsakelig hadde brukt råstoff fra Sverige og fra Begna Bruk. – Yttersjiktet må holde C24-kvalitet (styr- kesortert konstruksjonsvirke), men inni elementene kan det brukes lavere kvalitet. Vi har nok gjennomgående brukt altfor bra trelast til vår produksjon i Gaupne. Men behov for spesielle lengder og helst nedtørking til 10-12% fuktighet gjør at vi ikke kan handle hvor som helst, sa han.

FORSIKTIG START

I forhold til de lysende markedsutsiktene som ble skissert fortoner det planlagte produksjonsvolumet seg relativt beskjedent. Atterfors mente Nordisk Massivtre skulle opp i en årsproduksjon på 5000 m3 i løpet av en treårsperiode, men han understreket at dette bare var første trinn. – Vi jakter ikke på de aller største prosjektene som

f.eks. helsebygg, de vil østerrikerne strekke seg veldig langt for å få. Men det finnes mange middels store byggeprosjekter på det svenske og norske markedet der vi skal være med, sa han.