Aktuelt

Massivtreproduksjon i gang på Kongsvinger

– Jeg som har jobbet med industrielt trebyggeri i 25 år er mektig imponert over satsingen som eiergruppen til Nordisk Massivtre har gjort med å få opp denne fabrikken. Å ha en klar plan, tilføre ressursene, og gjøre det – på et halvår – når alle andre bare prater – det er veldig imponerende!Det sa styreleder Lars Atterfors da massiv- trefrabrikken på Kongsvinger ble åpnet i midten av august. العاب قمار كازينو Da hadde produksjonen allerede gått siden 1. juni. Fortsatt mangler det litt på at maskineriet går for fullt, men innkjøringen er godt i gang og elementer til tre kunder er allerede i produksjon. Etterspørselen etter massivtreelementer har tatt av, og nå er situasjonen en helt annen enn første gang dette maskineriet ble montert opp. Det var i regi av Moelven Massivtre som startet produksjon i Krødsherad i 2004. Da var etterspørselen for liten og produksjonen ble aldri lønnsom. I 2010 måtte man gi opp, og maskinen ble solgt til Lus- ter i Sogn og Fjordane hvor en gjeng entusiastiske gründere bygde ny massivtrefabrikk som sto klar i 2013. Aasmund Bunkholt fra Trefokus sto for åpningen begge gangene, og sa på åpningen av MassivLust i 2013 at han håpet dette ble siste gangen han var med på en åpning av dette maskineriet. الرهانات

Les mer i Norsk skogbruk nr 9.