Aktuelt

Markedsnytt: Massevirke på lager, sagtømmer går unna

Etter at tømmeraktørene og sagbrukene har brukt våren til å rydde lagrene og det er tynningsmaskinene som har hatt best avsetning, har nå markedsbildet snudd. Avsetning på massevirke går tråere, mens sagbruksaktiviteten tar seg opp igjen. Akkurat nå råder optimismen, men høsten er usikker.Les mer om tømmer- og treproduktmarkedet både i Norge og og globalt, i Norsk Skogbruk nr 6.