Aktuelt

LULUCF: Krafttak for å sikre fremtidig norsk avvirkningsnivå for tømmer

– Hva EU bestemmer seg for i LULUCF-sektoren avgjør om vi i Norge får tilgang til egne skogressurser i fremtiden. Derfor må saken høyt på opp agendaen både i verdikjeden og hos våre politikere. Saken avgjøres i oktober, sier Heidi Finstad i Treindustrien.I disse dager arbeider Verdikjeden Skog og Tre overfor Landbruksdepartementet og politikerne for en modell som skal ivareta norske interesser i EU når det gjelder bruk av norsk skog og arealer.

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030, og EU-kommisjonens forslag til felles gjennomføring av denne for- pliktelsen innebærer nullutslipp fra skog og arealbruk – LULUCF-sektoren (Land Use, Land Use Change and Forestry.).

Men forslaget fra kommisjonen som kom før sommeren skulle vise seg å bety begrensning av norsk tømmeruttak.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9-2017