Aktuelt

Loser skogeierne forbi hindringer på vegen

Mange har vel en skogsbilveg det skulle vært gjort noe med. Men vegforeningen fungerer kanskje dårlig og utfordringene med byråkrati, nabofeider og tekniske løsninger oppleves så uoverkommelige at ingen orker å ta tak i det. I Glåmdalsregionen har man folk til slikt.Steinar Østlid Ausland som er skogbrukssjef i Grue kommune forteller at de sju kommun- ene i Glåmdalen allerede hadde et samarbeid med fellesmøter om skogkultur og tilskudds- satser dratt i gang av Fylkesmannens land- bruksavdeling. – Etter at Fylkesmannen sluttet å ha vegplanleggere, opplevde vi at det også var behov for ekstra innsats på det vegfaglige, sier han. De ble derfor enige om å etablere et treårig felles prosjekt og ansette en prosjektleder – en vegpådriver som skulle jobbe med å bedre standarden på skogsbil- vegene i Glåmdalen og øke kompetansen i forvaltningen. Prosjektet startet opp i 2015, men den ansatte vegpådriveren sa opp etter kun få måneder, og det ble et lite opphold til ny mann var på plass.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.